seterKvisle Skog ligger ved inngangen til Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat mellom dalførene Sigdal og Numedal.

Landskapet rommer dype kløfter, myrlendt gammelskog og snaufjell med vidt utsyn. Gjennom tidene har gamle skogbranner etterlatt brannmerker på furutrær og stubber. Disse gir, sammen med stormfelling og hogst, seterdrift og naturlig utvikling, landskapet særpreg og variasjon.

Vi håper du farer varsomt frem i området. Stangfiske fra land er tillatt med gyldig fiskekort. Jakt er forbeholdt grunneierne.

Her på nettstedet finner du informasjon både for hytteeiere og besøkende. Dessuten har vi et diskusjonsforum som er åpent for hytte- og grunneiere.

1000 Characters left