Velkommen, gjester
Brukernavn: Passord: Husk meg
Vei, brøyting og vedlikehold
  • Side:
  • 1
  • 2

EMNE: Veiavgiftens størrelse

Veiavgiftens størrelse 30/03/2018 16:54 #208

Ettersom vi har tilbakeholdt betaling av veiavgift, klagde grunneierne ved sin advokat oss inn for Forliksrådet i Rollag. De dømte til fordel for grunneierne, slik at vi må betale det beløpet vi har tilbakeholdt, med tillegg for renter og grunneiers saksomkostninger.
Vi er litt usikre på hva vi gjør nå, men finner det fremdeles urimelig at vi skal betalte for brøyting av veier vi ikke har bruksrett til.
Her følger Forliksrådets dom:
Veilovens §54 er veiledende (deklaratorisk). Det er stor organiseringsfrihet innenfor hvordan veiselskaper organiserer betaling av utgifter til drift, vedlikehold, investeringer og brøyting,
Det skal svært mye til for at et veiselskap går ut over hva loven tillater. Dog er det slik at de ulike veiselskaper i området og rundt i Norge praktiserer denne handlefriheten forskjellig. Noen har mange soner, og fritaksordninger osv. Dette kan skape forventninger blant brukerne som ikke et juridisk fundert, men heller basert på subjektive rimelighetsbetraktninger.
Generelt anbefaler forliksrådet at det utvikles godt samarbeid mellom alle berørte innenfor alle veiselskap. Dette til beste for det gode naboforhold og området.
Juridisk sett er forliksrådets konklusjon at Kvisle Skog ANS sin fordelingsnøkkel ligger klart innenfor hva loven tillater.
Forliksrådet konkluderer således med at klager har vunnet saken fullstendig
.

Please Logg inn eller Registrer konto to join the conversation.

Siste endring: av Kim Borgen.

Veiavgiftens størrelse 01/06/2016 17:29 #131

Helge Holmen prøver å avklare og forsvare økningen av veiavgiften i sitt innlegg av 20.05.16. Han skriver "Nå er den økningen ikke bare for vedlikehold av nylagte veier ..." Man kan spørre, trenger nylagte veier vedlikehold? Hvor mange år er normalt før vedlikehold trengs av en vei som kun benyttes av de hyttene som har kjøpt seg inn?
Når ble de nye veiene ferdigstilt? Faktura til de som kjøpte seg inn ble sendt ut i slutten av mai 2009. Det er nevnt i forumet at det oppsto stadige forsinkelser, allerede 16.6.10 fra H. Bergan under "Fremdrift av veiarbeid", med status og videre planer.
Se årsmøtereferat fra 31.08.13 under punkt 4 "Veier som ikke er ferdig". Her varslet det om at årsavgiften blir kr 4.000 neste sesong.
Ved innkallelsen til årsmøte 30.08.14, agenda punkt 8, Veier, det blir gitt en orientering om status - og videre utbygging av veinettet. Finner ikke noe om dette under møtereferatet. Var ikke alle nye veier ferdige? På dette møtet kom den store økningen med forslag om kr 8.000 pr år (grunneierne avgjør).
Økningen 2007 til 2014 var kr 355 ifg oversikten til Kim Borgen av 15.04.16. I 2011 tror jeg det ble betalt inn kr 1.000 og i 2013 kr 1.750 ekstra for utbedringer.
Det ble spurt på årsmøte 2015 om noe av avgiften ble brukt til å gruse opp de nye veiene, svaret var nei. Helge Holmen kan vel ikke ha tatt sin forklaring fra løse lufta. Jeg ville ikke kalt det vedlikehold, men kanskje mer riktig ferdigstillelse. I så fall har vi som ikke er tilknyttet de nye veiene vært "lurt" til å være med å finansiere disse.
Les også Nye veier og Hovedveier i Kvisle Skog , skrevet av styre 9. okt. 2011, lagt inn i forumet av Kim Borgen 7.12.14.
Vi på Bratterud betalte selv hele veien fra Fremstetjønn og opp, kostet ny grus (fin pukk) etter flere år. Betalte også for brøyting i av veien flere år, vi fordelte utgiftene etter kjøre lengde.

Please Logg inn eller Registrer konto to join the conversation.

Veiavgiftens størrelse 20/05/2016 19:01 #130

Nå er den økningen fra 2007 til 2016 ikke bare for vedlikehold av nylagde veier, den er også for prisstigning, forsømt vedlikehold av hovedveinettet fra flere år tilbake.
Grusing ,grøfting ,stikkrenner og kantklipp av 10 km vei. En entreprenør med mann og maskin koster 1200 til 1500 kr timen.
Prisøkning kan diskuteres, men jeg velger å betale. Vi som har bruksrett på det "nye"veinettet har betalt 60000 hver oss.

Please Logg inn eller Registrer konto to join the conversation.

Veiavgiftens størrelse 12/05/2016 13:32 #129

Hei, Helge.
Jeg skjønner synspunktet ditt, og er også fornøyd med standarden på veien. Men for meg er det altså urimelig med en nær tredobling av avgiften som følge av et veinett jeg verken bestilte, benytter eller har bruksrett til.
Differensiert vegavgift praktiseres mange steder, ettersom vegloven sier at en skal betale «etter bruk». Det er ikke vanskelig å regne ut, bare man blir enige om hvilken fordeling som skal legges til grunn.
For min del vil jeg, som alltid, betale for at «Stamveien» (etablert i årene til og med 2007) skal være tipp-topp. Veier etablert senere har jeg verken bedt om eller tilgang til.
Hvis det var snakk om en bagatellmessig økning, hadde dette ikke vært noe tema for min del. Men, som du ser av oversikten over, snakker vi ikke om det: Grunneierne har pådratt seg vesentlig større kostnader som følge av et utvidet veinett. De må søke å få dekket disse fra hytteeiere tilknyttet dette veinettet.

Please Logg inn eller Registrer konto to join the conversation.

Siste endring: av Kim Borgen.

Veiavgiftens størrelse 15/04/2016 15:52 #125

Tror nok veiavgift for den lengde vei, har vært lav i mange år. Nå betaler vi det det koster for grusing, grøfting, slådding, kantklipp, brøyting, strøing, tining av stikkrenner. Og veien har aldri vært bedre, helt topp ! Det er umulig og betale forskjellig veiavgift, hvem skal regne ut det?
Jeg skjønner at det koster litt pr. gang hvis du er der lite, men for oss som elsker og dra på hytta ofte, koster det ca 3/4 rødvin,syntes det er helt greit jeg .
Hvis noen da ikke har vei helt frem til hytta og ikke har de betalt de 60000 kronene ,og har ca 200 meter å gå , blir det ca 65 kr mindre på den totale årsavgift.????

Please Logg inn eller Registrer konto to join the conversation.

Veiavgiftens størrelse 15/04/2016 12:03 #124

Her er en oversikt over vegavgiften siden 2005.
Fra og med 2015 ble avgiften mer enn doblet målt mot byggkostnadsindeksen for veganlegg .
Før den tid lå vi tett opp til denne indeksen: Samlet veiavgift i tiåret 2005-2014 er nesten nøyaktig lik det den ville vært om vi hadde fulgt normal prisutvikling (kr 23.540 mot kr 23.065).
Vedlegg:

Please Logg inn eller Registrer konto to join the conversation.

Siste endring: av Kim Borgen. Grunn: Oppdatert vegavgift for 2017

Veiavgiftens størrelse 19/06/2015 15:25 #62

Da har vi mottatt regning på "Veiavgift 2015-2016" på kr 2355, og vi betaler denne. Det er et beløp som ikke synes urimelig målt mot tidligere kostnader.

Please Logg inn eller Registrer konto to join the conversation.

Siste endring: av Kim Borgen.

Veiavgiftens størrelse 23/03/2015 12:28 #51

Mange hytteeiere i Kvisle Skog Hytteområde skriver at de ikke har en passus i festekontrakten som omhandler plikt til å betale avgift for brøyting og vedlikehold av vei. Dette er en glipp fra grunneiernes side. En slik passus burde vært i alle festekontrakter. Jeg har forelagt dette for hytteforbundets advokat. Han sier at manglende bestemmelser i festekontrakten er uten betydning. Det som betyr noe er at alle som bruker veien plikter å bidra til vedlikehold og brøyting i henhold til veiloven.
Terje Thorvaldsen

Please Logg inn eller Registrer konto to join the conversation.

Veiavgiftens størrelse 12/03/2015 21:05 #48

  • Finn Egil Johannessen
  • Finn Egil Johannessen's profilbilde
Det er med forundring jeg registrerer at de aller fleste hytteeiere synes den nye veiavgiften er OK, det kommer jo ingen reaksjoner på denne.
Fra vårt ståsted og som hytteeier i Kvisle Skog siden 78 virker den nye veiavgiften på kr.8.000 pr. år helt urimelig, en helt urimelig oppgang. Vår vei er jo den samme som den har vært alle disse årene. Ja vel er det bygget nye veier inn i området, men det kan ikke være riktig å fordele denne ut på hyttene i området på denne måten. Det er vel slik at når området utvides så øker jo grunnlaget for inntekter uten at allerede eksisterende hytter skal være med på å finansiere dette. Gjennom alle år har det vært et svøært godt forhold mellom grunneiere og hytteeiere, noe vi håper vil fortsette. Med alle tomter bebygget blir det jammen en fin årsinntekt.
Etter hva jeg har erfart av bekjente med hytter i andre områder er vår veiavgift helt ute av proporsjoner. Se bare på hva som betales på Vegglifjell Hytteområde. Vi håper og forventer at Kvisle Skog Vel tar dette opp til drøftelse med grunneierne, selv om det sies at dette er avtale mot hver enkelt hytteeier.
Og hva med verdien på våre hytter. Med slik veiavgift er det jo ikke salgsfremmende akkurat. Et naturlig spørsmål må jo bli om hvorledes stiller det juridiske seg.
For øvrig kan jo nevnes at Bergan fortalte oss for 6 år siden at "jo dere skal få vi opp til hytta", men med den fremdriften som har vært hittil blir nok det neppe i vår tid på Småroi.
Hytte 47.
Bitten og Finn E. Johannessen

Please Logg inn eller Registrer konto to join the conversation.

Veiavgiftens størrelse 18/02/2015 10:04 #46

Takk for bidraget! Da har du en kontraktfestet rett og plikt til å betale dette beløpet, som i henhold til konsumprisindeksen nå utgjør kr 2.300.

Please Logg inn eller Registrer konto to join the conversation.

  • Side:
  • 1
  • 2
Tid til å lage siden: 0.256 sekunder
Forumløsning av: Kunena