Kvisleskog.no drives av Kim Borgen, eier av hytte 96 siden 1996. Strektegningene brukt i toppfeltet er utført av Anne-Lise Larsen og hentet fra boka "Fra seterfjell til hyttestell i Kvisle Skog" utgitt i 1983.

Nettstedet inneholder et diskusjonsforum for informasjon og meningsutveksling. Dersom du har ros, ris eller ideer, så benytt forumet til dette.

1000 Characters left